Plichten van de verhuurder

Een verhuurder moet datgene wat hij ter beschikking stelt in de huurovereenkomst aan de huurder leveren. Hiernaast moet hij de woning onderhouden, zodat de datgene ook daadwerkelijk verhuurbaar is. Dit betekent niet dat alle reparaties voor rekening van de verhuurder zijn. Alleen groot onderhoud zoals onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten, gas-, water-, lichtaansluitingen, het dak en verstoppingen in de hoofdriolering zijn voor rekening van de verhuurder.

Tot slot moet hij de huurder een rustig woongenot verschaffen. Dit laatste is een ruim begrip waarbij de huurder de woning “behoorlijk” kan bewonen.


Terug naar overzicht