Onderhoud

Klein onderhoud komt voor rekening van de huurder. Hierbij moet u denken aan het onderhoud dat bij normaal gebruik van een woning voorkomt en weinig kosten met zich mee brengt.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het grote onderhoud en dient bij gebreken die het woongenot beperken direct actie te ondernemen. De huurder kan bij het in gebreken blijven van de verhuurder het onderhoud op eigen initiatief laten uitvoeren en de kosten verhalen op de verhuurder. Adequaat handelen en een goede bereikbaarheid van de verhuurder / beheerder helpt misverstanden te voorkomen.

Hieronder vindt u een overzicht wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is:


Terug naar overzicht