nieuws overzicht

Volumes beleggingsmarkt woningen nemen fors toe

Volumes beleggingsmarkt woningen nemen fors toe

In 2013 is tot nu toe meer dan € 205 mln in huurwoningen belegd en de verwachting is dat dit volume de komende maanden verder zal aantrekken, zo blijkt uit het permanente onderzoek van PropertyNL Research. 

 

Deze week werd het volume fors verhoogd, met een van de grootste single asset deals in woningen van de afgelopen jaren. Particuliere belegger Grouwels Vastgoed koopt van institutionele woningbelegger Vesteda voor bijna € 51 mln 336 appartementen, 8700 m² aan commerciële ruimten en twee inpandige parkeergarages aan de Boompjes in Rotterdam. Capital Value en De Brauw Blackstone Westbroek adviseerden Vesteda. 
Voor investeringen in huurwoningen is volop geld beschikbaar: uit onderzoek van Capital Value onder de 50 grootste woningbeleggers bleek dat dit jaar circa € 2 mrd beschikbaar is voor investeringen in huurwoningen. Dit is aanzienlijk meer dan de afgelopen jaren is geïnvesteerd. In 2012 bedroeg het totale volume circa € 1 mrd. 


Dat kan dit jaar fors hoger uitkomen. Institutionele beleggers willen € 1 mrd investeren, voornamelijk in nieuwbouw. Particuliere beleggers hebben een vergelijkbaar bedrag in kas, maar kijken voornamelijk naar bestaande huurwoningen. De aankoop van particuliere belegger Grouwels aan de Boompjes in Rotterdam past helemaal in dat beeld. Ook buitenlandse beleggers hebben naar verluidt naar het complex gekeken, maar voor een particuliere belegger als Grouwels is het beter mogelijk het complex enerzijds door te exploiteren en anderzijds uit te ponden als de woningmarkt daar meer perspectief voor zou bieden. 


Er zijn nog wel obstakels op de huurwoningmarkt: beleggers hebben aangegeven dat de onzekerheid over de huurprijssystematiek, waarover het kabinet rond Prinsjesdag duidelijkheid zegt te verschaffen, nog wel een rem is op investeringen. 
Tegelijk is positief dat de randvoorwaarden om corporatiewoningen te verkopen onder andere aan institutionele beleggers worden versoepeld. Het is hierdoor mogelijk tegen de actuele waarde te verkopen, zonder winstdeling. Dit geldt overigens alleen voor geliberaliseerde of te liberaliseren woningen. We zien dat de gesprekken tussen corporaties en beleggers over de verkoop van woningen maar ook over zoiets als fondsvorming versneld op gang komen. Een groeiend aantal van de corporaties geeft inmiddels aan complexgewijs te willen verkopen. 


Ook is duidelijk dat buitenlandse belangstelling voor investeringen in Nederlandse huurwoningen fors aan het toenemen is. Een recent voorbeeld daarvan werd op de Mipim geleverd: de grote particuliere Britse belegger Hanson Asset Management sloot daar een langjarige samenwerking met de gemeente Den Haag voor het ontwikkelen, realiseren en afnemen van markthuurwoningen en sociale huurwoningen. Dit jaar zou een drietal projecten van start moeten gaan. Interessant is dat Hanson naast markthuurwoningen ook gaat voor sociale huurwoningen. De Britten zien dat als een kans, nu Nederlandse corporaties als gevolg van het kabinetsbeleid investeringsplannen opschorten en ook Nederlandse institutionele beleggers terughoudend zijn. 

 

Bron: PropertyNL 9 april

Huizenpruizen bijna 10% gedaald

Huizenpruizen bijna 10% gedaald

De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen is in januari opnieuw gedaald. De verkochte koopwoningen waren 9,6 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsdaling sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek begon met meten in 1995.

De gemidddelde huizenprijs in januari is ongeveer even hoog als die in het voorjaar van 2003. In de afgelopen maand wisselden 6.260 woningen van eigenaar. Dat is twaalf procent minder dan een jaar geleden.

Het CBS vermoedt dat de daling te maken heeft met de nieuwe hypotheekregels die op 1 januari zijn ingegaan. Waarschijnlijk wilden huizenkopers eind vorig jaar nog profiteren van de oude regels en hebben ze in december nog snel een huis gekocht. In die maand groeide de vraag naar koopwoningen dan ook.

 

Bron: ANP

Vrije sector huur wordt aantrekkelijk voor beleggers door kabinetsvoorstellen

Vrije sector huur wordt aantrekkelijk voor beleggers door kabinetsvoorstellen

 

 

AMSTERDAM - Met de nieuwe overheidsmaatregelen neemt de aantrekkelijkheid van het geliberaliseerde
huursegment verder toe. Dat zegt Robert Koot, manager Research bij Bouwinvest. 'Hoewel een aantal scherpe kantjes eraf zijn, wordt de doorstroming vanuit de sociale sector bevorderd door de inkomensafhankelijke huurverhoging.'


'En omdat huren in de vrije sector een gelijkwaardig of zelfs beter alternatief is dan kopen, juichen wij het verbeteren van de doorstroming op de koopmarkt toe, al is het nog niet 100% duidelijk welk effect de maatregelen nou precies hebben.'

Zoals eerder gesteld in de recent verschenen Bouwinvest studie met als titel Private huursector als eerste uit het dal?, is er reeds schaarste in dit
segment, met name in de Randstad en uitlopers daarvan. Het vrije sector huursegment kon tot nu toe moeilijk concurreren met de sterk gesubsidieerde koop en sociale huurmarkt, waardoor de rendementen voor beleggers structureel gezien te laag waren en het aanbod is achtergebleven. De nieuwe maatregelen gaan uit van meer marktwerking, waardoor een gelijk speelveld ontstaat. Ook goed nieuws is de versoepeling van de voorwaarden waaronder corporaties hun geliberaliseerde woningen mogen verkopen aan beleggers. Dit beidt ruimte voor institutionele partijen om in deze interessante markt in te stappen.

Dick van hal, CEO Bouwinvest: 'Door de waardedaling van de laatste jaren, de vraag naar vrije sector huurwoningen en de huuraanpassingen uit het
regeerakkoord is het rendementsperspectief in combinatie met het lage risico van deze belegging nu veel beter. Niettemin zal de financiering van de groei
vooralsnog erg moeilijk blijven. Buitenlandse beleggers vinden Nederland en in het bijzonder de Nederlandse vastgoedmarkt nog vaak ten onrechte erg riskant en Nederlandse institutionele partijen zijn vaak al overwogen in eigen land.'

 

Bron: Property NL 15-02-2013

Honger naar huurwoningen neemt verder toe

Honger naar huurwoningen neemt verder toe

AMSTERDAM - De krapte op de Nederlandse huurwoningmarkt neemt door de ingestorte bouwproductie verder toe en een groeiend aantal beleggers, ook buitenlandse, wil investeren in huurwoningen. Het kabinet moet wél een consistent beleid voeren en de markt moet kwaliteit leveren, zo blijkt uit onderzoek van Capital Value, ABF Research en ABN Amro.

Juist aan dat consistente kabinetsbeleid ontbreekt het, zo bleek gisteravond nog eens door het mislukken van overleg tussen minister Stef Blok (Wonen) en oppositiepartij CDA over aanpassing van de kabinetsplannen.

En dat terwijl de fundamenten van de Nederlandse woningmarkt goed zijn. Tijdens een bijeenkomst gisteren in Utrecht zeiden Marijn Snijders en Kees van Harten, oprichters van Capital Value, dat er grote kansen zijn voor buitenlandse banken
en investeerders.

Capital Value is een vastgoedadviseur die sinds de oprichting twee jaar geleden is uitgegroeid tot een van de belangrijkste adviseurs bij transacties in
huurwoningen. Die beslaan inmiddels circa een kwart van de totale Nederlandse beleggingsmarkt van € 4 mrd (over 2012).

Fundament voor huurwoningen

Van Harten: ‘De tekorten die in Nederland gaan ontstaan bieden een goed fundament voor het investeren in huurwoningen. Om buitenlands kapitaal naar
Nederland te halen zal deze boodschap wél duidelijk gepositioneerd moeten worden. Dit kapitaal is noodzakelijk omdat de Nederlandse beleggers onvoldoende opnamecapaciteit hebben voor de hele markt. Te nadrukkelijk wordt nu alleen de hoge hypotheekschuld aangehaald. De huidige markt met het tekort aan goede huurwoningen biedt echter ook kansen voor buitenlandse banken en investeerders.’

De honger bij beleggers naar woningen neemt alleen maar toe. In 2013 is ca. € 2 mrd beschikbaar voor investeringen in huurwoningen. Dit concludeert Capital Value naar aanleiding van een onderzoek onder de 50 grootste woningbeleggers in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van een totaalrapport over de woning(beleggings)markt dat Capital Value in samenwerking met ABN AMRO Bank en ABF Research presenteerde.

Die € 2 mrd is aanzienlijk meer dan de afgelopen jaren is geïnvesteerd. Institutionele beleggers geven aan circa € 1 mrd te willen investeren, waarbij
nieuwbouw de voorkeur geniet. Particuliere beleggers willen mogelijk € 900 mln tot € 1 mrd investeren. Deze groep beleggers heeft voornamelijk interesse in bestaande huurwoningen. Snijders: ‘Of dit totale investeringsvolume uiteindelijk geïnvesteerd wordt, hangt bij nieuwbouw onder meer af van de bereidheid van ontwikkelaars en gemeenten om de grondprijzen aan te passen om woningen in het middeldure segment te kunnen realiseren. Wat betreft de verkoop van corporatiebezit zal het in hoge mate afhangen van versoepeling van de regelgeving die voor verkoop noodzakelijk is.’

Omstreden kabinetsplannen

De bijeenkomst vond plaats tegen de achtergrond van politieke onrust naar aanleiding van de omstreden plannen van het kabinet voor de woningmarkt. Het kabinet is voornemens om de huren inkomensafhankelijk te verhogen. Ook moeten verhuurders een heffing gaan betalen die jaarlijks €2 mrd moet opleveren. Gisteravond werd bekend dat de gesprekken tussen minister Stef Blok (Wonen) en het CDA over de woningmarktplannen zijn mislukt. De coalitie is voor een meerderheid in de Eerste Kamer afhankelijk van een aantal oppositiepartijen. De afgelopen tijd werd overleg gevoerd met het CDA, maar naar nu blijkt was dit niet succesvol. Blok richt zich nu op een meerderheid via D66, ChristenUnie en SGP. Daar zou hij gisteravond mee gaan praten.

 

Bron: Property NL 13-02-2013

Gemiddelde restschuld bij woningverkoop  39.000,- euro

Gemiddelde restschuld bij woningverkoop 39.000,- euro

AMSTERDAM - Ruim 800.000 huishoudens kampen bij verkoop van de woning met een restschuld. Dat wil zeggen dat de hypotheek 'onder water' staat bij 25% van alle eigenaar-bewoners. Gemiddeld bedraagt de restschuld € 39.000 per huishouden. Dit blijkt uit de research paper 'Financierbaarheid van de restschuld' van Frans Schilder en Johan Conijn van de Amsterdam School of Real Estate.

De restschuld vormt volgens de onderzoekers een fors obstakel voor de doorstroming. 'Het kabinet Rutte II neemt dit probleem serieus en heeft
voorgesteld de rente op de restschuld aftrekbaar te maken voor een periode van 10 jaar. De wijze waarop de restschuld bij verhuizing gefinancierd kan worden is echter nog onduidelijk.'

Schilder en Conijn wijzen op het gevaar dat de regeringsmaatregelen weinig effect sorteren als de restschuld als consumptief krediet wordt gefinancierd. 'In dat geval is er sprake van hogere rente en een veel sneller aflossingsschema. Dit heeft een grote negatieve invloed op de omvang van de hypotheeklening die binnen de NIBUD-normen mogelijk is.' Ze pleiten voor een koppeling van de restschuld aan de nieuwe hypothecaire lening. De renteschuld krijgt daarmee een vergelijkbare rente en aflosregime als deze lening.

Conijn: 'In fiscaal opzicht dienen alle aflossingen in mindering te worden gebracht op de restschuld omdat daarna de aftrekbaarheid van dit deel van de
lening wordt beëindigd. Op deze wijze is de regeringsmaatregel effectief en kunnen meer doorstromers met een restschuld weer een nieuwe start op de
woningmarkt maken.'

 

Bron: Property NL 15-01-2013

Executieverkoop woning 34 procent onder marktwaarde

Executieverkoop woning 34 procent onder marktwaarde

De opbrengst van woningverkopen bij executieveilingen in Nederland ligt gemiddeld 34 procent onder de marktprijs (gemiddeld 58.000 euro). Dat blijkt uit een analyse van 3.440 gedwongen verkopen in de periode 2006-2011 door de Tilburgse hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen en strategisch adviseur Martijn de Jong-Tennekes van Meso Onderzoek op basis van cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie. In 2011 steeg het kortingspercentage zelfs tot boven de 40 procent. ‘Woningbezitters blijven hierdoor met een veel grotere restschuld zitten dan nodig is’, aldus Brounen.

 

In 1.017 van de onderzochte gevallen ging het om executieveilingen, waarbij woningbezitters bij
betalingsachterstand door de bank gedwongen zijn hun woning te verkopen via een veiling. De rest van de woningen werd vrijwillig in de onderhandse verkoop via een makelaar verkocht. Op basis van woningkenmerken, zoals het aantal vierkante meters, onderhoud, regio en verkoopmoment, stelden de onderzoekers een marktprijs vast. Deze vergeleken ze met de uiteindelijke veilingprijs.

De gemiddelde prijskorting van 34 procent op executieveilingen is volgens De Jong-Tennekes te hoog. De veilingopbrengst van woningen in de Verenigde Staten ligt bijvoorbeeld minder dan 25 procent onder de marktprijs. Bovendien ligt de Nederlandse prijskorting fors boven de 15 procent waardeverlies waar banken mee rekenen bij het verstrekken van een hypotheek (de executiewaarde ligt op 85 procent van de aankoopprijs). ‘In vier jaar is er te weinig gedaan om de disfunctionerende executieveilingen in Nederland aan te pakken, terwijl de oplossing onder
handbereik ligt. Dat is onbegrijpelijk en onnodig’, meent Brounen.

 

Als oplossing stellen de onderzoekers voor de veilingen te professionaliseren. Zo zou de informatie over de aangeboden woning ruimschoots en vrij aanwezig moeten zijn. Daarnaast zouden de executieveilingen voornamelijk via internet moeten verlopen
en open zijn voor particuliere kopers. De woningbezitter is ook gebaat bij een onderhandse verkoop in plaats van een executieveiling: het prijsverschil is in dat geval zo'n 20 procent van de hoofdsom. Nu belanden in Nederland jaarlijks ruim 2.500 woningen op een executieveiling, terwijl een onderhandse verkoop de kans op een grote restschuld had kunnen voorkomen.

 

Bron: Vastgoedmarkt  21-12-2012

 

Woningmarkt blijft onzeker

Woningmarkt blijft onzeker

Een NHG-lening meenemen bij een verhuizing zonder verplicht af te lossen moet ook na 1 januari 2013 mogelijk blijven. Dat moet ook gelden voor starters die een lening afsluiten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Als de Tweede Kamer deze twee reparaties op het regeerakkoord niet uitvoert, dreigt verdere rampspoed op de woningmarkt. Dat schrijft Johan Groen, voorzitter NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers), in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Groen reageert op de mededeling van SVn om vanaf 15 november geen nieuwe aanvragen voor de starterslening meer in behandeling te
nemen. Dat besluit is het gevolg van een onduidelijkheid in het regeerakkoord, stelt SVn. Aan de ene kant zegt het nieuwe kabinet de gunstige leningsfaciliteit van de SVn uit te willen breiden, maar aan de andere kant is er dus de verplichting van de annuïtaire aflossing. SVn wijst volgens NVB
terecht op de noodzaak van een uitzonderingsclausule voor deze bepaling.

 

Het liefst ziet NVB de verplichte annuïtaire aflossing vanaf 2013 geheel uit het regeerakkoord verdwijnen. Indien dit echter
niet haalbaar is, ziet NVB nog een andere oplossing. Voor wat betreft de NHG moeten eigenaren die bij een verhuizing de oude hypotheek met NHG willen behouden, worden vrijgesteld van de verplichte aflossing. Voor de SVn-starterslening worden kopers eveneens vrijgesteld van de verplichte
aflossing over het ‘starterslenersdeel’, aldus NVB-voorzitter Groen.

 

Gebeurt er niets, dan neemt de situatie op de woning(bouw)markt nog dramatischer vormen aan, waarschuwt Groen. ‘Dagelijks gaan vijf bouwbedrijven failliet en verdwijnen honderd banen als gevolg van de bouwcrisis. Jongeren, starters en potentiële doorstromers zullen nog meer afhaken, omdat zij met fors hogere maandlasten te maken krijgen. Ook De Hypotheker ziet de woningmarkt in 2013 verder op slot gaan. ‘We luiden de noodklok. Deze beperking van NHG is de zoveelste klap. De strengere NHG-norm staat haaks op de toezegging van het kabinet om de fiscale renteaftrek bij verhuizen de bestaande hypotheekvorm ongemoeid te laten’, stelt directievoorzitter Paul van der Meijs.

 

Bron: Vastgoedmarkt 8-11-2012

Verhuur in vrije sector met 50% gestegen

Verhuur in vrije sector met 50% gestegen

 

AMSTERDAM - Het aantal woningen dat in het derde kwartaal van 2012 verhuurd werd in de
 vrije sector, is ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar met maar
 liefst 50% gestegen. De gemiddelde huurprijs van huurwoningen boven € 665
 steeg ten opzichte van het voorafgaande kwartaal met 3,5% naar € 12,61 per m2
 per maand. Dit blijkt uit de gegevens van Pararius.nl, een platform voor
 huurwoningen.

 Steeds meer particulieren willen huren in de vrije sector. Het aantal
 transacties in de vrije huurmarkt ligt momenteel ruim boven het niveau van de
 koopsector. Het afgelopen kwartaal werden er 18.664 verkochte woningen
 gerapporteerd. De berekeningen van Pararius voor de Nederlandse markt wijzen
 op minimaal 25.000 verhuurde woningen in het derde kwartaal. Dit betekent dat
 mensen die in het verleden nog een woning zouden hebben gekocht, momenteel
 hun aandacht verplaatsen naar de huurmarkt. Jasper de Groot algemeen
 directeur Pararius: 'Ze hebben moeite met het verkrijgen van een hypotheek of
 hebben te weinig vertrouwen om in de koopmarkt te stappen. De reden dat de
 prijzen nog niet veel meer zijn gestegen dan 3,5%, wijten wij aan het
 toegenomen aantal woningen dat door particulieren wordt aangeboden voor
 verhuur. Verder heeft de maatregel met de Donnerpunten sinds oktober 2011
 gezorgd voor flink meer huuraanbod. In het 3e kwartaal van 2012 werden er 39%
 meer woningen te huur aangeboden dan in het 3e kwartaal van 2011.' 

 De huurprijzen kenden een stijging van 3,5% ten opzichte van het voorafgaande
 kwartaal. Een behoorlijke stijging, al is de prijsontwikkeling over de
 afgelopen jaren stabiel te noemen. Van de grote steden kenden Amsterdam
 (+2,8%), Rotterdam (+1,3%) en Utrecht (+3,1%) stijgende huurprijzen. Alleen
 in Den Haag (-1,5%) daalde de huurprijs licht. In tweederde van alle
 provincies steeg de huurprijs per m2 in vergelijking met het kwartaal
 daarvoor. Friesland (-3,2%), Gelderland (-1,3%), Groningen (-6,3%) en
 Overijssel (-5,2%) waren de enige provincies waar de huurprijzen daalden.

 

Bron: Property NL 31-10-2012

Woonsnel.nl doet mee aan de Global Entrepreneurship Week

Woonsnel.nl doet mee aan de Global Entrepreneurship Week

 

Woonsnel.nl doet donderdag 1 november mee aan de Nederlandse voorrondes van de Investment Battle, onderdeel van de Global Entrepreneurship Week (GEW). De GEW geeft startende ondernemingen een platform om zich te presenteren aan ervaren ondernemers.

Een van de onderdelen van de Investment Battle, is de social media award. Omdat social media voor ons een belangrijk kanaal is om met u te communiceren doen wij ons best deze award te winnen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.

 

Klik hier om uw stem uit te brengen. Bedankt!

 

www.gitr.nl/woonsnel

 

NVM: prijsdaling woningen dit jaar 7,5 procent

NVM: prijsdaling woningen dit jaar 7,5 procent

 

Een gemiddelde verkochte woning in Nederland leverde aan het eind van het derde
kwartaal 209.000 euro op. Dat is een prijsdaling van 2,2 procent vergeleken met
het tweede kwartaal, en van 7,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van
vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars (NVM).

 

De prijzen dalen daarmee harder dan in de eerste dip, direct na het uitbreken van
de crisis in 2008. Over heel 2012 voorziet de NVM een prijsdaling van rond de
7,5 procent. Begin dit jaar voorspelde de NVM voor dit jaar nog een prijsdaling
van 5 procent. Ook het aantal woningverkopen daalt harder dan verwacht.
Waarschijnlijk komt het uit rond de 110.000. Voor de crisis werden wel 216.000
woningen per jaar verkocht

 

Het aantal woningverkopen door NMV-makelaars lag in het derde kwartaal met 18.664
ruim 17 procent lager dan een kwartaal eerder. De totale markt omvat naar
schatting 25.000 verkopen. Dat maakt het derde kwartaal van dit jaar - samen
met het eerste - tot het slechtste kwartaal van de crisis tot nu toe. Voor het
vierde kwartaal verwacht de NVM een tijdelijke opleving, omdat veel starters
nog willen profiteren van de huidige hypotheekregels, die naar verwachting
vanaf 1 januari veel ongunstiger worden. De NVM verwacht in het vierde kwartaal
rond de 22.000 transacties bij NVM-makelaars. Dat zou een toename van zo’n 18
procent op kwartaalbasis zijn, maar weinig meer dan het vierde kwartaal van
2011.

 

NVM-voorzitter Ger Hukker waarschuwt voor ‘desastreuze gevolgen’ als de maatregelen uit het
Lenteakkoord per 1 januari doorgevoerd worden. Hukker: ‘Voor starters betekent
dit een flinke stijging in de maandelijkse woonlasten. De maatregelen zorgen
weliswaar voor een hectisch vierde kwartaal, maar tegelijkertijd zal de
woningmarkt in 2013 verder wegzakken. Wanneer starters niet meer in kunnen
stappen, stokt de doorstroming volledig.’ Hij roept banken op te stoppen met
‘het rigide vasthouden aan het niet kunnen meefinancieren van restschuld’.
Hukker: ‘Ik begrijp de voorzichtigheid, maar het is doorgeslagen. De hele
woningmarkt piept en kraakt door deze maatregelen.’

 

Bron: Vastgoedmarkt 12- 10-2012

 

Wat gaat er gebeuren met de huizenprijzen?

 

Huizenprijzen onder druk

Het aanbod is op dit moment groter dan de vraag. Er is namelijk veel onzekerheid op de markt. Wat gaat er met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? Behoud ik mijn baan? Wat betekenen de bezuinigingsvoorstellen voor mij persoonlijk? Hierdoor wachten veel mensen af, waardoor de markt niet in beweging komt. De economen van de Rabobank verwachten dit jaar een gemiddelde prijsdaling van 5%. Door het grote aanbod van huizen dat te koop staat, is de verwachting dat ook in 2013 de prijzen onder druk blijven staan. Zodra het vertrouwen in de economie herstelt, zal er waarschijnlijk weer meer vraag komen naar huizen. Dit kan ervoor zorgen dat de huizenprijzen niet verder dalen en misschien zelfs weer stijgen.

 

Verschillen per regio

De prijsontwikkeling kan per regio erg verschillen. In sommige steden of regio’s blijven de huizenprijzen vrij stabiel. In andere regio’s zijn de prijzen juist wat meer gedaald. Ook binnen een stad of regio kunnen er weer verschillen zijn. Een starterswoning op een populaire locatie met een reële prijs kan nog steeds snel verkocht worden.

 

Bron: www.facebook.com/rabobank

Woningbouw halveert

De nieuwbouw van woningen bevindt zich op een dieptepunt. In 2013 wordt naar schatting 40.000 nieuwe woningen gebouwd, dat is een halvering ten opzichte van 2008. Dit jaar bedraagt het aantal nog 50.000. Het Kunduz-akkoord is er mede oorzaak van dat de daling van nieuwbouw voortzet.  Nieuwe hypotheekregels remmen de starters.

Bron: FD 7-9-2012

Ruim helft woningen staat meer dan jaar te koop

Ruim helft woningen staat meer dan jaar te koop

 

AMSTERDAM - Het aantal probleemgevallen op de woningmarkt neemt snel toe. Van de woningen die momenteel te koop worden aangeboden, staat meer dan de helft (51%) al langer dan een jaar te koop. Een jaar geleden was dat nog 46%. In totaal zijn er 136.000 huiseigenaren die wel willen verhuizen, maar hun woning na een jaar nog niet verkocht hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van Honk, een bureau voor vastgoedontwikkeling. Steeds meer mensen willen van hun huidige woning af. Momenteel staan 6,3% van alle koopwoningen in Nederland te koop. Steeds minder aanbieders hebben ook daadwerkelijk succes. Het afgelopen jaar zijn ongeveer 120.000 woningen verkocht. Er worden er momenteel 265.000 aangeboden, een jaar geleden waren dat er 245.000.
Van de provincies is Friesland er het slechtst aan toe. Daar staan niet alleen de meeste woningen te koop (6,5% van alle koopwoningen), maar ook de meeste woningen langer dan een jaar: 58%. De provincies Utrecht en Noord-Holland staan er relatief nog goed voor, maar verslechteren wel het snelst. Het aantal woningen dat langer dan een jaar te koop staat is in een jaar met ruim 25% toegenomen.
In Limburg staan relatief weinig woningen te koop (5,3%) en is het aantal 'probleemwoningen' het minst toegenomen. Toch staan ook daar bijna 11.000 woningen al een jaar te koop.
Juist in de beste woonmarkten (de steden Utrecht en Amsterdam) neemt de verkooptijd het hardst toe. In Utrecht stonden een jaar geleden ruim 1200 woningen langer dan een jaar te koop, nu zijn het er ruim 1700. Van de 10 grootste steden heeft Rotterdam de meeste probleemwoningen: bijna 4% van de koopwoningen staat langer dan een jaar te koop.
Volgens Rob Keijzer van Honk zijn huizenbezitters op zichzelf aangewezen als zij hun probleem de komende jaren op willen lossen. 'Er zijn weinig kopers op de markt omdat zij de hoge vraagprijzen niet kunnen of willen betalen. Woningaanbieders die echt van hun woning afwillen, zullen dus moeten zakken met hun prijs. Wachten op prijsstijgingen is zinloos: zelfs bij krachtig economisch herstel zal de beperking van de financeringscapaciteit nog lange tijd de waarde van woningen drukken.'

 

Bron: Property NL 30--08-2012

Huurprijzen particuliere woningen 1,5 procent omhoog

De huurprijs van aangeboden particuliere woningen steeg in juli vergeleken met juni gemiddeld met 12 euro (1,5 procent) tot 822 euro. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Wonen. De prijs per vierkante meter steeg ook, van gemiddeld 9,38 naar 9,97 euro (+6,3 procent). Deze stijging is mede veroorzaakt door de afgenomen gemiddelde oppervlakte (-4,5 procent).
Het aanbod van particuliere huurwoningen in Nederland daalde in juli met 11 procent ten opzichte van juni. Het aantal aangeboden huurwoningen van 700 tot 900 euro nam het meest af (-19,6 procent) en het aanbod tot 700 euro het minst (-6,0 procent). ‘De afgelopen maanden hebben veel mensen een woning gevonden, waardoor het aanbod in juli is gedaald. Als gevolg daarvan zijn de huurprijzen omhoog gegaan’, zegt Frederik Sinke, commercieel directeur van Direct Wonen. ‘Maar een andere grote factor is de inflatiecorrectie die verhuurders per 1 juli mogen toepassen. De huurprijs is hierdoor voor veel huurders met maximaal 2,3 procent verhoogd.’
De gemiddelde huurprijs van aangeboden huurwoningen is in Utrecht het sterkst gestegen. Die nam met 104 euro toe tot 947 euro per maand, de hoogste gemiddelde huurprijs van de vier belangrijkste verhuursteden Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. In Eindhoven werd de laagste gemiddelde huurprijs gevraagd: 718 euro per maand.

Opnieuw daling WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen lag op 1 januari 2012 op 232.000 euro, ruim 2 procent lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) die maandag zijn gepubliceerd. Het is het tweede jaar op rij dat de gemiddelde WOZ-waarde (gemiddelde woningwaarde volgens de Wet waardering onroerende zaken) is gedaald. Inmiddels is de gemiddelde WOZ-waarde terug op het niveau van 2008.

De daling is bijna overal zichtbaar. In 96 procent van de gemeenten ging de gemiddelde woningwaarde omlaag. Bij slechts 2 procent van de gemeenten was een stijging zichtbaar. Maar bij zes van deze gemeenten was de toename klein: minder dan 1 procent. In de gemeente Montferland was de daling van de WOZ-waarde met 9 procent het sterkst.

Opvallend is dat de WOZ-waarde de afgelopen jaren in enkele gemeenten flink schommelde. Zo zat in Bloemendaal liefst 72.000 euro tussen de hoogste en de laagste vastgestelde gemiddelde WOZ-waarde in de afgelopen vijf jaar. Ook in Laren (47.000 euro) en Blaricum (46.000) waren de schommelingen sterk.

Procentueel was de schommeling het sterkst in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar zat er in de tussen de hoogste en de laagste WOZ-waarde in de afgelopen vijf jaar bijna 18 procent verschil. Opvallend is dat Amsterdam, waar de WOZ-waarde tussen 2011 en 2012 licht steeg met 1.000 euro, ook een fluctuatie van ruim 13 procent kende in de afgelopen vijf jaar. In de gemeenten Menameradiel, Oldenzaal en Stadskanaal bleef de WOZ-waarde vrijwel ongewijzigd tussen 2008 en 2012. Daar bleef het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde binnen de marge van de 2 procent.

Woningmarkt meest gebaat bij steuntje in de rug voor jongeren

 

 

VOORBURG - Ondanks de crisis staan veel mensen nog altijd te popelen om een huis te kopen. Zij lopen echter voortdurend tegen allerlei barrières aan, waardoor het zelden tot een verhuizing komt. Met name jongeren en starters haken massaal af. Het gevolg hiervan is dat ook de ouderen niet kunnen verhuizen naar een beter passende woning. Het is daarom van cruciaal belang dat de barrières worden geslecht zodat de doorstroming weer op gang kan komen.

Die conclusie kan worden getrokken uit de publicatie Huizenkopers in Profiel 2012 van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Het is de dertiende editie in een reeks van enquêteonderzoeken die sinds 1995 in opdracht van NVB worden uitgezet door Onderzoeksinstituut OTB.
In het voorjaar van 2012 heeft het OTB opnieuw circa tweeduizend Nederlanders met een modaal en hoger (huishoud)inkomen geënquêteerd. Daaruit is gebleken dat de impact van de crisis op de verhuiswensen weliswaar duidelijk zichtbaar is, maar toch minder groot dan vooraf ingeschat. Anno 2012 spelen circa 1,2 mln huishoudens met de gedachte om te verhuizen naar een koophuis. Dat zijn er 400.000 minder dan vlak vóór de crisis in 2008.
Toch leidt deze aanhoudende belangstelling niet tot meer beweging op de woningmarkt, blijkt uit Huizenkopers in Profiel. Veel mensen met verhuisplannen worden namelijk dwarsgezeten door 'spelbrekers' en 'bibbers'. Zo vrezen ruim 8 op de 10 ondervraagden dat de economie nog wel een tijdje in mineur zal blijven; 40% is onzeker over de eigen baan en het inkomen. Circa 75% constateert dat de huidige woning slecht verkoopbaar is en een zelfde aantal vreest nieuwe prijsdalingen in de toekomst. Zo'n 37% vindt dat banken te streng zijn bij het verstrekken van hypotheken.
Over de toekomst van de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek blijken de meeste mensen goed te hebben nagedacht. Circa 72% gaat er van uit dat binnen vier jaar de hypotheekrenteaftrektrek zal worden aangepast. Opmerkelijk genoeg geeft zo'n 85% aan dat dit geen reden is om nu van aankoop af te zien.
Opvallend is ook dat met name de jongeren en lage inkomens op de woningmarkt massaal afhaken . Het aantal jongeren onder de potentiële huizenkopers tot 35 jaar is geslonken van 260.000 huishoudens in 2010 naar zo\\\'n 170.000 nu. Ook de groep, die qua leeftijdsklasse daar net boven zit - de groep van 35 tot 45 jaar - is meer dan gemiddeld afgehaakt.
Volgens NVB is het voor de woningmarkt en de woningbouwproductie van cruciaal belang dat de doorstroming weer op gang komt. Vergeleken met het onderzoek in 2010 is de groep zestigplussers, die wil verhuizen naar een koopwoning gegroeid van 180.000 naar 220.000 huishoudens. Hetzelfde geldt voor de leeftijdscategorie daar vlak onder - dus zeg maar de mensen van 2e helft veertig en de vijftigers. Beide categorieën wachten echter op de jongeren om hun huis te kopen.
Volgens NVB zijn er in feite dus maar een paar zetjes voor nodig om de woningmarkt weer in stabieler vaarwater te brengen. Zodra jongeren en andere starters meer mogelijkheden krijgen om in te stappen, helpt dat de negatieve spiraal te doorbreken. De politiek kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door het nemen van stimuleringsmaatregelen, specifiek gericht op jongeren en starters op de woningmarkt.
Overigens zal de bouwsector tegen de tijd dat de markt weer in beweging komt klaar moeten staan met eigentijdse producten en een gemoderniseerde marketing. Woningbouwers zullen hun kansen beter moeten benutten, onder andere door klantgerichter te gaan werken. Circa 84% van de respondenten wil bij nieuwbouw veel meer \\\'invloed\\\' dan de spreekwoordelijke hoogte van het stopcontact. In de nieuwe werkelijkheid zou dat wel eens de redding van de sector kunnen betekenen.

Vijf corporaties beginnen proef tegen scheefwonen

Vijf grote woningcorporaties in Amsterdam beginnen in oktober met een experiment dat scheefwonen in de stad moet tegengaan. Dit maakte wethouder en initiatiefnemer Freek Ossel afgelopen donderdag bekend. Flexibele huurprijzen vormen het uitgangspunt van het experiment. Huurders gaan meer huur betalen bij een inkomensstijging en minder huur bij een daling van hun inkomen. Volgens Ossel is dit een sociaal systeem dat aansluit bij de huidige arbeidsmarkt, waarin zzp'ers te maken hebben met schommelende inkomens.
Corporaties gaan meer woningen uit de vrije sector aanbieden voor lagere huren. Daardoor komt er meer aanbod voor de middeninkomens. Als bewoners van sociale huurwoningen besluiten te verhuizen naar een duurdere woning, gaan ze geleidelijk meer betalen. Dit bevordert de doorstroming, waardoor meer sociale huurwoningen vrijkomen. Het idee komt voort uit een denktank die dit jaar op initiatief van Ossel oplossingen bedacht voor de vastgelopen Amsterdamse woningmarkt. De corporaties Ymere, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard werken mee aan het experiment.

 

Bron: Vastgoedmarkt 9-7-2012

Meer woningen verhuurd in de vrije sector dan verkocht

AMSTERDAM - In de vrije sector huurmarkt zijn in de afgelopen periode meer transacties gerealiseerd dan op de koopmarkt. Dit is voor het eerst dat gemeten naar het aantal transacties de Nederlandse vrije huursector groter is dan de koopsector. Dit blijkt uit de gegevens van Pararius.nl. Zoekers en aanbieders verleggen de aandacht van de moeizame koopmarkt naar de huurmarkt.

In april en mei 2012 werden 18.000 verkochte woningen gerapporteerd. Met juni erbij zal het tweede kwartaal van 2012 rond de 27.000 verkochte woningen uitkomen. Volgens Pararius.nl zijn er in de hele Nederlandse markt 30.000 woningen in het tweede kwartaal verhuurd.
De groei van het aantal verhuurtransacties in de particuliere vrije huursector nam in het tweede kwartaal van 2012 onverminderd toe. Het aantal verhuurde woningen groeide met 16,8% ten opzichte van het vorige kwartaal en lag zelfs ruim 80% boven het tweede kwartaal van 2011.
De gemiddelde huurprijs bleef vrijwel onveranderd en kende een lichte stijging van 0,4%. Sinds de scherpe daling in 2009 schommelt de huurprijs al tien kwartalen op rij in een bandbreedte tussen € 12 en € 12,50 per m2 per maand.
De grotere woningtypen kenden een stijging in huurprijs, waarbij het huren van een eengezinswoning 2% duurder werd en een vrijstaande woning 2,6%. De overige woningtypen hadden geen noemenswaardige verandering in de huurprijs.

 
Bron: Vastgoedmarkt 7-12-2012