Fiscaal / de belastingdienst

De belastingdienst kijkt in het algemeen naar het verhuren van woningen in 3 verschillende situaties:


Verhuur van de woning voor onbepaalde tijd
De belastingdienst beschouwt woningen die korter dan 12 maanden verhuurd zijn vaak als tijdelijke verhuur. De belastingdienst definieert dit echter niet concreet. Huurovereenkomsten langer dan 12 maanden worden dus beschouwt als onbepaalde tijd, waarbij de woning van box 1 naar box 3 wordt verplaatst. Het gevolg is dat de hypotheekrente, noch kosten voortvloeiend uit de verhuur, van uw inkomen aftrekbaar zijn. Anderzijds zijn de ontvangen huurinkomsten onbelast.

Tijdelijke verhuur onder de leegstandswet (waarbij de woning te koop staat)
Wanneer u in het bezit bent van 2 woningen, waarvan 1 nog te koop en leeg staat, kunt u van beide woningen de hypotheekrente gedurende 2 jaar aftrekken.

Tijdelijke verhuur waarbij de woning niet te koop staat
Als u tijdelijk naar het buitenland gaat en uw woning leeg komt te staan, kunt u de woning “fiscaal vriendelijk” verhuren. De rente blijft dan aftrekbaar als de woning tijdelijk is verhuurd. De huurinkomsten worden dan voor 75% in box 1 belast. Kosten voortvloeiend uit de verhuur van uw woning zijn dan echter niet aftrekbaar.


Terug naar overzicht