Goedkeuring hypotheekverstrekker

Wanneer er een hypotheekrecht op de woning rust. Dient in de hypotheekakte worden nagegaan of het toegestaan is de woning te verhuren. In de meeste gevallen is opgenomen dat verhuur van de woning niet is toegestaan. Men heeft in dit geval schriftelijk toestemming nodig van de hypotheekverstrekker alvorens de woning verhuurd kan worden.


Terug naar overzicht