Huuropzegging

Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden vermeerderd met 1 maand per jaar dat de huurder de woning bewoond tot een maximum van 6 maanden. De huur dient per aangetekende brief te worden opgezegd met een van de rechtsgeldige opzeggingsgronden volgens artikel 7:247 van het Burgerlijk Wetboek. De twee belangrijkste gronden zijn:

Goed huurderschap: Wanneer de huurder zich niet gedraagt als een goede huurder, denk hierbij aan overlast voor de buurt of wanbetaling van de huurpenningen.
Dringend eigen gebruik: De verhuurder heeft de woonruimten dringen nodig voor eigen gebruik. De verhuurder moet in dit geval aantonen dat zijn belang zwaarwegend genoeg is en dat er verglijkbare woonruimte voor de huurder beschikbaar is.

De huurder heeft in tegenstelling tot de verhuurder een minimaal opzegtermijn van 1 maand en hoeft hier geen gronden voor aan te leveren. Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan de huur niet tussentijds worden opgezegd indien anders is overeengekomen.


Terug naar overzicht