Belastingen en heffingen

Belastingen en heffingen zoals OZB, waterschaplasten en rioolrechten mogen niet in de servicekosten aan u doorgerekend worden. Dit moet apart in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Voor belastingen en heffingen geldt op hoofdlijnen: eigenaren krijgen de rekening voor eigenaarsheffingen (zoals de onroerendezaakbelasting/OZB) en gebruikers (huurders) voor gebruikersheffingen, zoals de afvalstoffenheffing.


Terug naar overzicht