Servicekosten

Servicekosten omvatten alle kosten die een verhuurder boven op de kale huur aan de huurder in rekening mag brengen. Deze dienen gescheiden te worden van de kale huur, zo niet is er sprake van een all-in huur.
Onder de servicekosten vallen de volgende kosten;


Een overzicht van de verschillende soorten servicekosten:


Terug naar overzicht