Kale huurprijs

Een verhuurder mag in principe bepalen hoe hoog de huurprijs wordt. Dit wil niet zeggen dat de verhuurder hier geheel vrij in is. Er gelden dwingendrechtelijke bepaling ter bescherming van de huurder. De huurcommissie is een onafhankelijk instituut dat de kale huurprijs toetst op het woningwaarderingstelsel, beter bekend als het puntensysteem. Wan¬neer de kale huurprijs hoger is dan de maximaal redelijke huur, kan de kale huurprijs zelfs met terugwerkende kracht worden verlaagd.
Een aantal concrete voorbeelden:


Situatie I:
De huur van het gehuurde bedraagt €750,- per maand. Het contract is reeds getekend. Echter uit de berekening met het puntensysteem blijkt dat de maximaal redelijke huur € 500,00 bedraagt ( de huur bevindt zich onder de liberalisatiegrens van € 664,66). De huurcommissie zal in dit geval de verhuurder sommeren de huur te verlagen naar de maximaal redelijke huur van €500,00 per maand (exclusief service kosten)tevens kan de huurder, indien hij binnen 6 maanden de huurcommissie heeft aangeschreven het teveel betaalde bedrag tot maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht terugvorderen.

Situatie II
De huur van het gehuurde bedraagt €750,- per maand. Het contract is reeds getekend. Echter uit de berekening met het puntensysteem blijkt dat de maximaal redelijke huur € 700,00 bedraagt ( de huur bevindt zich boven de liberalisatiegrens van € 664,66). De verhuurder is vrij in het bepalen van de huurprijs en is hierbij niet gebonden aan restricties.


Terug naar overzicht